Gramatyka języka hiszpańskiego


Podręcznik Gramatyka języka hiszpańskiego w pigułce powstał dzięki

Gran Canaria School of Languages.

Gran Canaria School of Languages.

 

Rodzajnik. Rezczownik.

 

Rodzajniki: określone i nieokreślone

Zastosowanie rodzajnika określonego

Alfabet i znaki interpunkcyjne

Zasady wymowy w języku hiszpańskim

Szyk wyrazów w zdaniu: zdania w stronie czynnej i biernej

Zasady akcentowania w języku hiszpańskim

Rezczownik: rodzaj gramatyczny

Rzeczownik: liczba pojedyńcza i liczba mnoga

Zaimki:

 

Zaimki osobowe, dopełnienia dalszego i bliższego, zwrotne, z przyimkami, zaimki i przymiotniki dzierżawcze oraz ich pozycja w zdaniu

Zaimki oraz przymiotniki wskazujące

Zaimki pytające

Zaimki względne

Zaimki nieokreślone

Przymiotnik:

 

Pozycja w zdaniu, liczba i rodzaj gramatyczny

Liczebniki: główne i porządkowe

Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy

Stopniowanie przymiotników: stopień najwyższy

Spójniki

   

Przyimki

   

Przysłówek

   

Przedrostki. Przyrostki.

   

Czasownik:

 

Czasownik posiłkowy "haber"

 

Zasady tworzenia czasowników regularnych: końcówki

 

Zasady tworzenia czasowników nieregularnych: końcówki

 

Najważniejsze czasowniki nieregularne

 

Charakterystyka nietypowych czasowników

 

Czasowniki opisujące zmianę stanu

 

Czasowniki wymagające przyimka

 

Czasowniki zwrotne

 

Zastosowanie trybów oraz czasów gramatycznych

 

Strona czynna i bierna czasownika

 

Słowotwórstwo czasownika: tworzenie form osobowych od innych form gramatycznych czasownika

 

Tabela odmiany czasowników